สุขภาพ

โรควิตกกังวล

ความวิกตกกังวลนั้นสามารถเกิดขึ้นกับคนเราได้ทุกคนแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อมีเรื่องรบกวนจิตใจหรือมีเรื่องที่ดราจะต้องทำ เราจึงเกิดความวิตกกังวลนี้ขึ้นมา แต่ในบางครั้งก็อาจจะเกิดกับคนบางกลุ่มที่ไม่ได้มีเรื่องรบกวนจิตใจหรือเรื่องที่ต้องกังวลแต่ก็ยังแสดงอาการวิตกกังวลนี้ออกมาอย่างชัดเจน จึงเรียกอาการสำหรับคนที่เป็นอย่างนี้ว่าโรควิตกกังวลนั่นเอง

ซึ่งโรควิตกกังวลนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเป็นกรรมพันธุ์หรือเป็นตั้งแต่เกิดแต่โรควิตกกังวลนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเรานั้นได้เจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดความวิตกกังวลอย่างรุนแรงนั่นเอง เมื่อเจอเหตุการเหล่านี้นั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นอาการของโรควิตกกังวลนั่นเอง

โดยคนส่วนใหญ่ที่มีอาการเหล่านี้นั้นในช่วงแรกอาจจะไม่ได้มีอาการที่รุนแรง แต่ถ้าหากมีอาการแล้วยังไม่ได้รับการรักษาปรึกษาแพทย์หรือได้รับสิ่งที่เยียวยาจิตใจจากความตกใจในสิ่งที่ทำให้เราวิตกกังวลนั้น ความวิตกกังวลนี้ก็จะเกิดเป็นความวิตกกังวลแบบเรื้อรังได้นั่นเอง โดยโรควิตกกังวลนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเรานั้นรู้สึกระแวงและไม่ไว้ใจในสิ่งเหล่นั้น

ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้าง สภานแวดล้อมต่าง เป็นต้น และเมื่อเกิดอาการเหล่านี้แล้วจากการที่เป็นเพียงการวิตกกังวลในเรื่องเล็กๆ จะรวมไปถึงการวิตกกังวลในทุกๆเรื่องของชีวิตนั่นเอง ไม่ว่าจะทำอะไรเรานั้นก็จะวิตกกังวลไปทุกเรื่องทำให้การใช้ชีวิตของเรานั้นอาจจะยากลำบากขึ้นด้วยนั่นเอง

เมื่อรู้ตัวแล้วว่าตัวเองนั้นได้พบกับเหตุการณ์ที่ทให้เกิดอาการวิตกกังวลอย่างรุนแรง แต่ยังไม่อยากที่จะเข้าพบแพทย์ในข้างต้นสามารถปฏิบัติตัวให้ปกติได้โดยการ ไม่คิดมากและมองโลกแน่แง่บวกเสมอ ถึงแม้เราอาจจะเพิ่มผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้เรานั้นต้องเจอกับสิ่งที่วิตกกังวลมานั่นเอง เพราะการมองโลกในแงดีและบวกนั้นจะช่วยทำให้นั้นสามารถลดความวิตกกังวลลงได้ด้วย

นอกจากนี้แล้วนั้นการอยู่ห่างจากคนประเภทเดียวกันถือเป็นเรื่องที่ควรทำเพราะยิ่งถ้าหากเรานั้นอยู๋ในกลุ่มคนที่มีความวิตกกังวลเหมือนกัน ความวิตกกัวลนั้นก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวนั่นเอง

ดังนั้นแล้วถ้าหากเรามรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความกังวลกับสิ่งต่างๆรอบกาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้คน สภาพแวดล้องหรืออะไรอื่นๆที่ทำให้รู้สึกเกิดอาการเช่นนั้น เราควรที่จะเข้าพบแพทย์หรือหาสิ่งที่สามารถเยียวยาจิตใจในเรื่องที่ทำให้เราวิตกกังวล เพราะถ้าหากไม่มีการพบแพทย์และไม่มีสิ่งเยียวยา อาการวิตกกังวลนี้อาจจะเกิดเป็นโรคเรื้อรังได้ในอนาคตได้  ดังนั้นการเข้าพบแพทย์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด นอกจากจะสามารถหายขาดจากโรควืตกกังวลได้แล่ว เรานั้นจะรู้สึกอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้มืหมอนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  กติกาการเล่นหวยมาเลย์