สุขภาพ

ประสบการณ์การกินความสุขในแบบเรียลไทม์

การศึกษานี้เป็นความรู้ครั้งแรกสำหรับความรู้ของเรา ที่ได้สำรวจ ประสบการณ์การกิน ความสุขในแบบเรียลไทม์และในชีวิตจริงในขณะนั้น

โดยใช้การรายงานตนเองและภาพตาม EMA ที่ครอบคลุมความหลากหลายของการบริโภคอาหารอย่างครบถ้วน ผลลัพธ์ในปัจจุบันได้เพิ่มและขยายผลการค้นพบก่อนหน้านี้โดยแนะนำว่าการบริโภคผักและผลไม้มีผลดีต่อจิตใจในทันที โดยรวมแล้ว จาก 14 หมวดหมู่อาหารหลักที่แตกต่างกัน

การบริโภคผักมีส่วนสำคัญในการกินความสุขมากที่สุดโดยวัดจากระยะเวลาแปดวัน ดังนั้น นอกเหนือจากการลงทุนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตซึ่งระบุโดยการวิจัยก่อนหน้านี้8 การเลือกอาหาร “เพื่อสุขภาพ” ดูเหมือนจะเป็นการลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดีในช่วงเวลาหนึ่ง

ที่สำคัญ แม้ว่าหลายวัฒนธรรมจะถ่ายทอดความเชื่อที่ว่าการรับประทานอาหารบางชนิดมีผลกระตุ้นอารมณ์และอารมณ์มากกว่า แต่ผลการวิจัยในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้อาจไม่สะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ แม้ว่าคนเรามักมีสัญชาตญาณ “ไม่แข็งแรง = อร่อย” เกิดขึ้นเอง13

ซึ่งบ่งชี้ว่าควรคาดหวังความสุขที่แรงกว่าซึ่งกระตุ้นผลของอาหาร “ไม่ดีต่อสุขภาพ” แต่ความสุขจากการรับประทานของหวานโดยเฉลี่ยไม่แตกต่างจากการเลือกรับประทานอาหารที่ “ดีต่อสุขภาพ” โดยเฉลี่ย เช่น เป็นผลไม้หรือผัก สิ่งนี้เป็นจริงเช่นกันสำหรับอาหาร “ไม่ดีต่อสุขภาพ” อื่นๆ

ที่ “ไม่ดีต่อสุขภาพ” เช่น ขนมอบและของทานเล่นรสเค็ม ซึ่งไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่คาดหวังมากขึ้นต่อความสุข นอกจากนี้ การวิเคราะห์ระดับประเภทอาหารยังสนับสนุนแนวคิดนี้ เนื่องจากของว่างถึงแม้จะให้ผลในเชิงบวกโดยรวม แต่ก็ไม่ใช่ประเภทอาหารที่มีประโยชน์ต่อจิตใจมากที่สุด

กล่าวคือ อาหารค่ำมี “ความสุข” ที่เปรียบเสมือนการทานของว่าง เมื่อรวมกันแล้ว “การเลือกที่ดีต่อสุขภาพ” ดูเหมือนจะเป็น “การเลือกที่มีความสุข” ด้วย และอย่างน้อยก็เทียบได้กับคุณค่าทางจิตใจของพวกมันหรือสูงกว่าเมื่อเทียบกับการเลือกอาหาร “ไม่ดีต่อสุขภาพ” แบบโปรเฟสเซอร์

โดยทั่วไปแล้ว การกินมีความสุขนั้นอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยครั้งก่อนจากการศึกษาภาคสนามกับผู้เข้าร่วมที่มีสุขภาพดีโดยทั่วไป De Castro, Bellisle และ Dalix22 ตรวจสอบไดอารี่อาหารประจำสัปดาห์จาก 54 วิชาภาษาฝรั่งเศสและพบว่าอาหารส่วนใหญ่ได้รับการจัดอันดับว่าน่าสนใจ

นอกจากนี้ ความแตกต่างที่สังเกตได้ของความสุขในการกินโดยเฉลี่ยสำหรับอาหาร 14 หมวดหมู่ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ก็เทียบได้เพียงเล็กน้อย อาจมีคนโต้แย้งว่าสิ่งนี้บ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมหลีกเลี่ยงการเลือกอาหารที่ไม่ดี22 อีกทางหนึ่งอาจแนะนำว่าประเภทของอาหารหรือประเภทอาหารมีความสำคัญต่อความสุขในการกินที่มีประสบการณ์น้อยกว่าที่คิดกันบ่อยๆ 

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการค้นพบล่าสุดในด้านความสะดวกสบายและการรับประทานอาหารตามอารมณ์ หลายคนเชื่อว่าอาหารบางประเภทมีคุณค่าในการปลอบโยนมากกว่า นอกจากนี้ ในการวิจัย อาหารที่รับประทานเพื่อตอบสนองต่อความเครียดทางอารมณ์เชิงลบ มักมีลักษณะเป็นแคลอรี่สูง

เนื่องจากอาหารดังกล่าวจะถือว่าให้ประโยชน์ทางจิตใจในทันทีอย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบอาหารประเภทต่างๆ ไม่ได้ให้หลักฐานว่าอาหารแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันในด้านความสะดวกสบายที่จัดให้ แต่การรับประทานอาหารโดยทั่วไปทำให้อารมณ์ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ19 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในการค้นพบในปัจจุบัน การเปรียบเทียบความสุขในการรับประทานอาหารของการเลือกรับประทานอาหารที่ “ดีต่อสุขภาพ” เช่น ผลไม้และผัก กับการเลือกรับประทานอาหารที่ “ไม่ดีต่อสุขภาพ” เช่น ของหวาน แสดงให้เห็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกันอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉลี่ยแล้ว พวก

 

สนับสนุนโดย.  ชุดตรวจ hiv