สุขภาพ

การเว้นช่องว่างในการเจอกัน

ช่วยกันต้านโควิด-19 ด้วยการเว้นช่องว่างในการเจอกัน ทำตามนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด 

           ทุกวันนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  โควิด-19มีการขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆจากแต่เดิมมีการติดเชื้อแค่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลแต่ปัจจุบันมีการขยายวงกว้างออกไปตามพื้นที่ต่างจังหวัดต่างๆมากมายหลายจังหวัดซึ่งข้อมูลปัจจุบันล่าสุดพบว่าประเทศไทยของเราที่มีทั้งหมด 76 จังหวัดในตอนนี้มีเพียงแค่ 2 จังหวัดเท่านั้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  ซึ่งถือได้ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ไม่ใช่แค่เพียงรัฐบาลเท่านั้นที่จะต้องแก้ไขปัญหาแต่การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เป็นปัญหาของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะต้องมีการร่วมมือกันเพราะเพียงแค่ลำพังรัฐบาลออกนโยบายมาเท่านั้นจะไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ได้เลยค่ะ

หากประชาชนทุกคนไม่ให้ความร่วมมือซึ่งในตอนนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นั้น สามารถแพร่หากันได้ด้วยการสัมผัสของเหลวของคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วนำของเหลวนั้นเข้าสู่ร่างกายผ่านช่องทางปากจมูกดวงตาซึ่งของเหลวที่เราจะได้รับจากผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว

ทำให้เรามีอาการนั้นก็คือของเหลวจากการไอ  จากการตาม    จากน้ำลายเป็นต้น ซึ่งของเหลวเหล่านี้เราสามารถป้องกันไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเราได้ด้วยการไม่ไปสัมผัสดังนั้นวิธีการป้องกันเบื้องต้นจึงมีการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเมื่อต้องเดินทางออกมานอกบ้านรวมถึงการล้างมือให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอและใช้เจลในการฆ่าเชื้อก่อนที่จะมีการหยิบจับสิ่งของหรือหลังจากติดกับสิ่งของแล้วควรจะล้างมืออีกครั้งหนึ่งนี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่ทุกคนจะต้องมีการดูแลตัวเองแต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องทำเพิ่มเติมนั่น

ก็คือการเว้นช่องว่างในการเจอกัน  เนื่องจากคนไทยเป็นคนที่มี อัธยาศัยดีและมักจะเจอกันก็ยิ้มทักทายกันรวมถึงชักชวนกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งเหตุผลนี้เองจึงทำให้ต้องมีการรณรงค์ให้เว้นช่องว่างในการเจอกัน  ซึ่งเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยกันงดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆและช่วงนี้ก็ควรจะทานอาหารคนเดียวไม่ควรนั่งรวมกันเป็นกลุ่ม 

งดการเดินทางมาเรียนหนังสือแล้วเปลี่ยนเป็นการเรียนผ่านทางระบบออนไลน์แทนรวมถึงการซื้อข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่การซื้อหนังสือไม่ควรไปในสถานที่ที่มีการจำหน่ายตรงแต่คุณสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์แทนในช่วงนี้เพื่อลดความแออัดของบุคคลที่จะไปรวมตัวกันตามสถานที่ต่างๆ

และที่สำคัญหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆการใช้บริการรถสาธารณะเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดเพราะจะมีการรวมตัวกันระหว่างบุคคลค่อนข้างหนาแน่นดังนั้นหากมีรถยนต์ส่วนตัวให้นำรถยนต์ส่วนตัวออกไปแทนหรือหากไม่มีแนะนำเป็นการนั่งแท็กซี่ไปก่อนชั่วคราวในช่วงนี้แต่ที่ดีที่สุดเลยแต่ยามงดออกนอกบ้านจะดีที่สุด 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ชุดตรวจซิฟิลิส